نیاز

کاش نیاز من به تو تمام شدنی بود...

کاش نیاز من به تو فراموش شدنی بود...

کاش نیاز من به تو از بین بردنی بود...

کاش نیاز من به تو ....

کاش نیاز من به تو متولد شدنی نمی بود...

کاش....

            

/ 0 نظر / 17 بازدید